Tidigare år

Stockholms stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom stadens nämnder och förvaltningar även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag.

En närmare redogörelse för budgetutfallet och verksamheten i respektive nämnd ges i budgetavräkningen.

2021

Mejla finansavdelningen på stadsledningskontoret om du vill ha årsredovisningen i pdf-format. E-post: slk-finansavdelningen@​stockholm.se

2020

Mejla finansavdelningen på stadsledningskontoret om du vill ha årsredovisningen i pdf-format. E-post: slk-finansavdelningen@​stockholm.se

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Start