Ballongfärd över Stockholm i solnedgång

Tidigare år

Stockholms stads årsredovisning innehåller en översikt över stadens ekonomiska ställning och verksamhet.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom stadens nämnder och förvaltningar även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag.

En närmare redogörelse för budgetutfallet och verksamheten i respektive nämnd ges i budgetavräkningen.

2020

Mejla finansavdelningen på stadsledningskontoret om du vill ha årsredovisningen i pdf-format. E-post: slk-finansavdelningen@​stockholm.se

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Start