Förvaltningsberättelse

Enligt kapitel 11 i lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen upprätta en förvaltnings berättelse i årsredovisningen. Vilka rubriker som förvaltningsberättelsen måste innehålla är detaljreglerat i lag om kommunal bokföring och redovisning. Vidare är innehållet styrt av rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

I förvaltningsberättelsen ges en översiktlig presentation av den kommunala koncernens verksamhet och utveckling det gånga året.

Den kommunala koncernen