En pappa leker med sina två barn på en gångväg längs vatten

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ges en översiktlig pre­sen­tation av stadens verksamhet och utveckling det gångna året.

Hela den kommunala koncernen ingår i förvaltningsberättelsen, det vill säga nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund. Förvaltnings­berättelsens rubriker och innehåll regleras av Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Konsekvenser av pandemin