Den kommunala koncernen

I avsnittet presenteras en översikt av vilka enheter som ingår i den kommunala koncernen Stockholms stad

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation samt genom bolag.

Vissa kommunala angelägenheter sköts av externa utförare. Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar sköter sedan 2009 räddningstjänsten åt tio kommuner i Stockholms län. Vissa kommunala angelägenheter sköts av externa utförare.

I bilden nedan beskrivs den kommunala koncernens organisation.

 

kommunala koncernens organisation

Stadens verksamhet

Stadsdelsnämnder

 • Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
 • Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
 • Bromma stadsdelsnämnd
 • Kungsholmens stadsdelsnämnd
 • Norrmalms stadsdelsnämnd
 • Östermalms stadsdelsnämnd
 • Södermalms stadsdelsnämnd
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 • Skarpnäcks stadsdelnämnd
 • Farsta stadsdelsnämnd
 • Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
 • Skärholmens stadsdelsnämnd

Facknämnder

 • Arbetsmarknadsnämnden
 • Avfallsnämnden
 • Exploateringsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Idrottsnämnden
 • Kulturnämnden
 • Kyrkogårdsnämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Servicenämnden
 • Socialnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Trafiknämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Valnämnden
 • Äldrenämnden
 • Överförmyndarnämnden
 • Kommunstyrelsen m.m.

Stadens bolag, kommunalförbund och stiftelser

Dotterbolag till Stockholms Stadshus AB

 • AB Familjebostäder
 • AB Stockholmshem
 • AB Svenska Bostäder
 • AB Stokab
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • Kulturhuset Stadsteatern AB
 • Micasa Fastigheter i Stockholm AB
 • Mässingfastigheter i Stockholm AB
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • S:t Erik Marknadsutveckling AB
 • SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB
 • Stockholm Business Region AB
 • Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Stockholms Hamn AB
 • Stockholms Stads Parkerings AB
 • Stockholm Vatten och Avfall*
 • Stockholm Exergi Holding AB (50&)**

* Huddinge kommun innehar minoritetsandelen

** Fortum Power and Heat AB äger 50%

Kommunalförbund

 • Storstockholms Brandförsvar, SSBF

Stiftelser

 • Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Samägda bolag utan betydande inflytande

 • Sörab (5%)

Externa utförare

Vissa kommunala angelägenheter sköts av en annan juridisk person än staden. Nedan anges vilka verksamhetsområden som hanteras på detta sätt, till vilken kostnad och andelen av stadens kostnader för verksamhetsområden. Totalt betalde staden 20,6 mdkr under perioden för externa utförare.

mnkr %
Politisk verksamhet och gemensam administration 225,1 2,0
Individ och familjeomsorg 1 141,1 21,7
Infrastruktur, stadsmiljö, skydd 1 774,8 53,6
Förskoleverksamhet och fritidshem 3 491,6 40,3
Grundskola 3 892,1 34,0
Gymnasieskola 2 192,8 53,1
Övrig utbildnings-
verksamhet
138,1 38,5
Äldreomsorg 4 759,0 58,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 539,4 56,4
Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet 208,0 9,8
Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder 278,2 13,5

Översikt över verksamhetens utveckling